ctl-logo-oneline

Contributie

Binnen onze vereniging hebben we een contributie structuur die gelinkt is aan het soort lid dat je bent. Zo kennen we binnen de verenging verschillende soorten lidmaatschappen. Deze staan hieronder beschreven inclusief de nieuwe contributie vanaf 2020 (vastgesteld op ledenvergadering 20 september 2019).

 

Jeugd onderbouw (t/m 14 jaar)

geldt voor jeugd tot en met categorie 7 (14 jaar).

Wekelijkse trainingen, Clubkleding voor inkoopprijs, mogelijkheid voor vergoeding voor begeleider bij clubevenement*, deelname trainingskamp, deelname jaarlijkse BBQ, lidmaatschap KNWU wordt door de club betaald.

Jaarlijkse contributie is € 57,50 per jaar.

Daarvan wordt € 7,- afgedragen voor het lidmaatschap van de KNWU.

*Een activiteit komt in aanmerking als clubevenement wanneer het een wedstrijd/marathon is met ten minste 4 deelnemers van de vereniging, die in tenue van de club rijden en foto’s van de dag maken en deze op zelf op sociale media plaatsen. check voor alle evenement waaraan Cycling Team Limburg deel neemt de Kalender

 
Bovenbouw en volwassen wedstrijdrijders en recreatieve rijders

Wekelijkse training, Clubkleding voor inkoopprijs, mogelijkheid voor vergoeding voor begeleider bij clubevenement*, trainingskamp, mogelijke bijdrage in persoonlijke begeleiding, deelname jaarlijkse BBQ, lidmaatschap KNWU wordt door de club betaald. Jaarlijkse contributie is € 72,50 per jaar.

Daarvan wordt € 7,- afgedragen voor het lidmaatschap van de KNWU.

Een recreatieve rijder is een lid dat gebruik maakt van de trainingsfaciliteiten zomer en/of winter onder begeleiding van onze trainers en een basislidmaatschap heeft bij de KNWU. (Toerleden zijn niet gerechtigd aan trainingen deel te nemen).

*Een activiteit komt in aanmerking als clubevenement wanneer het een wedstrijd/marathon is met ten minste 4 deelnemers van de vereniging, die in tenue van de club rijden en foto’s van de dag maken en deze op zelf op sociale media plaatsen. check voor alle evenement waaraan Cycling Team Limburg deel neemt de Kalender

 
Open training lidmaatschap

Voor recreatieve renners, die graag op woensdagavond deelnemen aan de open trainingen van Cycling Team Limburg hebben we met ingang van 2021 een nieuw lidmaatschap in het leven geroepen. 

De jaarlijkse contributie voor dit lidmaatschap bedraagt € 50,00 per jaar.

Daarvan wordt € 7,- afgedragen voor het lidmaatschap van de KNWU.
Wij melden u aan bij de KNWU waar u vervolgens een startlicentie kunt aanschaffen.

Deze startlicentie geeft u ook recht om deel te nemen aan de wedstrijd van TWC Olympia en op zaterdag aan de wedstrijd georganiseerd door stichting Wieler- en skateomgeving Herungerberg.
Evt inschrijfkosten en deelnamekosten voor deze 2 evenementen komen voor eigen rekening.

OM VAN DIT LIDMAATSCHAP GEBRUIK TE KUNNEN MAKEN BEN JE VERPLICHT EEN STARTLICENTIE AAN TE SCHAFFEN BIJ DE KNWU EN DEZE TE OVERLEGGEN.

Verder kun je clubkleding van Cycling Team Limburg aanschaffen bij Bioracer tegen inkoopsprijs en kun je gebruik maken van kortingen bij onze partners zoals Enervit en Van Essen Optiek Optometrie en Orthoptie. 

 
Toerleden

Dit zijn de leden die wel graag fietsen maar niet deelnemen aan wedstrijden. Voor deze categorie bieden we:

Clubkleding voor inkoopprijs, deelname jaarlijkse BBQ, lidmaatschap KNWU wordt door de club betaald.. Jaarlijkse contributie is € 27,50 per jaar.

Daarvan wordt € 7,- afgedragen voor het lidmaatschap van de KNWU.

ALS TOERLID KUN JE NIET DEELNEMEN AAN DE WEKELIJKSE TRAININGEN OP EEN VAN DE WIELEROMGEVINGEN OF IN HET BOS.

 
Steunende leden

Dit zijn leden die het grootste gedeelte van het jaar klaar staan voor de vereniging, zich op allerlei vlak verdienstelijk maken en graag onderdeel zijn van onze vereniging. Voor deze categorie bieden we:

Clubkleding voor inkoopprijs, deelname aan activiteiten van Cycling Team Limburg, lidmaatschap KNWU wordt door de club betaald. Jaarlijkse contributie is € 27,50 per jaar.

Daarvan wordt € 7,- afgedragen voor het lidmaatschap van de KNWU.

 

Vereniginspartner van


Hoofdsponsor

 
 

Shirtsponsors

 
 
 
 
 

Brons sponsors

 
 
 
 
 
 
 

Sponsoren

 
 

VOLG ONS