ctl-logo-oneline

Contributie

Binnen onze vereniging hebben we een contributie structuur die gelinkt is aan het soort lid dat je bent. Zo kennen we binnen de verenging verschillende soorten lidmaatschappen. Deze staan hieronder beschreven inclusief de nieuwe contributie vanaf 2020 (vastgesteld op ledenvergadering 20 september 2019).

 

Jeugd onderbouw (t/m 14 jaar)

geldt voor jeugd tot en met categorie 7 (14 jaar).

Wekelijkse trainingen, Clubkleding voor inkoopprijs, mogelijkheid voor vergoeding voor begeleider bij clubevenement*, deelname trainingskamp, deelname jaarlijkse BBQ, lidmaatschap KNWU wordt door de club betaald.

Jaarlijkse contributie is € 57,50 per jaar.

Daarvan wordt € 14 afgedragen voor het basislidmaatschap van de KNWU.

*Een activiteit komt in aanmerking als clubevenement wanneer het een wedstrijd/marathon is met ten minste 4 deelnemers van de vereniging, die in tenue van de club rijden en foto’s van de dag maken en deze op zelf op sociale media plaatsen. check voor alle evenement waaraan Cycling Team Limburg deel neemt de Kalender

 
Bovenbouw en volwassen wedstrijdrijders

Wekelijkse training, Clubkleding voor inkoopprijs, mogelijkheid voor vergoeding voor begeleider bij clubevenement*, trainingskamp, mogelijke bijdrage in persoonlijke begeleiding, deelname jaarlijkse BBQ, lidmaatschap KNWU wordt door de club betaald. Jaarlijkse contributie is € 72,50 per jaar.

Daarvan wordt € 14 afgedragen voor het basislidmaatschap van de KNWU.


*Een activiteit komt in aanmerking als clubevenement wanneer het een wedstrijd/marathon is met ten minste 4 deelnemers van de vereniging, die in tenue van de club rijden en foto’s van de dag maken en deze op zelf op sociale media plaatsen. check voor alle evenement waaraan Cycling Team Limburg deel neemt de Kalender

 
Toerleden

Dit zijn de leden die wel graag fietsen maar niet deelnemen aan wedstrijden. Voor deze categorie bieden we:

Clubkleding voor inkoopprijs, deelname jaarlijkse BBQ, lidmaatschap KNWU wordt door de club betaald.. Jaarlijkse contributie is € 27,50 per jaar.

Daarvan wordt € 14 afgedragen voor het basislidmaatschap van de KNWU.

ALS TOERLID KUN JE NIET DEELNEMEN AAN DE WEKELIJKSE TRAININGEN OP EEN VAN DE WIELEROMGEVINGEN OF IN HET BOS.

 
Steunende leden

Dit zijn leden die het grootste gedeelte van het jaar klaar staan voor de vereniging, zich op allerlei vlak verdienstelijk maken en graag onderdeel zijn van onze vereniging. Voor deze categorie bieden we:

Clubkleding voor inkoopprijs, deelname aan activiteiten van Cycling Team Limburg, lidmaatschap KNWU wordt door de club betaald. Jaarlijkse contributie is € 27,50 per jaar.

Daarvan wordt € 14 afgedragen voor het basislidmaatschap van de KNWU.

 

Hoofdsponsor

 

Shirtsponsors

 
 
 
 

Brons sponsors

 

Sponsoren

VOLG ONS