ctl-logo-oneline

Gedragscode Cycling Team Limburg

Gedragscode Cycling Team Limburg

Deze gedragscode is ter goedkeuring voorgelegd aan de ALV op 20 maart 2020 en geaccordeerd.

Doel:

Binnen Cycling Team Limburg willen we dat iedereen zich op zijn gemak voelt en met plezier op zijn/haar eigen niveau de sport kan beoefenen, ongeacht leeftijd, sekse, afkomst, religie, huidskleur of andere zaken die onderdeel zijn van onze unieke identiteit.
Om ervoor te zorgen dat iedereen zich thuis voelt bij Cycling Team Limburg, staan in deze gedragscode regels die we in de praktijk willen naleven en we met anderen willen delen. Als we zien dat een van onze leden zich niet aan deze regels houdt, is het onze gezamenlijke verantwoordelijkheid om het lid hierop aan te spreken.

Deze gedragscode kan in de loop der tijd veranderen en zich aanpassen indien dat nodig is. Omdat deze gedragscode voor alle leden van belang is, leveren alle leden daarom indien nodig een bijdrage aan de instandhouding van deze regels.

Dit artikel is niet alleen bedoeld voor renners van Cycling Team Limburg , maar ook het bestuur, de begeleiding, vrijwilligers en iedereen buiten Cycling Team Limburg die willen weten wat ze van ons kunnen verwachten én wat wij van hun verwachten.

Samen maken en onderhouden we de regels; samen maken en onderhouden we de vereniging.


Basisregels

 1. We hebben respect voor de andere verenigingsleden; voor andere renners, voor het bestuur, de trainers, de verzorgers, ploegleiders, vrijwilligers en iedereen die op een andere manier betrokken is bij de vereniging.
 2. We hebben respect voor renners en begeleiding van andere verenigingen. We waarderen en respecteren de inzet van vele vrijwilligers (juryleden, verkeersregelaars, wedstrijdleiding, organisatoren) die de beoefening van onze sport mogelijk maken.
 3. We respecteren elkaar, ongeacht geslacht, leeftijd, culturele achtergrond of religie.
 4. We respecteren de geldende regels in de openbare ruimte. We houden rekening met andere personen die zich hierin bevinden en stellen onszelf niet boven de geldende regels.
 5. We moedigen anderen aan gepast gedrag te vertonen en steunen ze hierbij.
 6. We zijn objectief en integer en accepteren de verantwoordelijkheid die we krijgen door onze beslissingen en acties.
 7. Verbaal en fysiek geweld wordt niet getolereerd.
 8. We hebben respect voor elkaars eigendommen. We stelen of beschadigen niet en zien er samen op toe dat eigendommen intact blijven.
 9. Samen houden we onze sportomgeving netjes. Iedereen ruimt zijn/haar eigen rommel op en draagt bij aan het onderhouden van de nette sportomgeving. Ook als we buiten in de natuur sporten houden we ons afval bij ons.
 10. Ook in de kantine houden we ons aan de algemeen geldende regels. Dit betekent dat we op een verantwoorde manier omgaan met alcohol en dat leden onder de 18 geen alcohol drinken.
 11. Samen werken we toe naar de vereniging die we willen hebben. Daarom spreken we elkaar aan op overtredingen van de regels. Wanneer er zaken zijn waarbij het actie ondernomen moet worden, voelen we ons allemaal welkom bij het bestuur.
 12. Elk lid van de vereniging is aanspreekbaar op wangedrag. Indien noodzakelijk zullen er sancties uitgevoerd worden die het lid zal naleven.
 13. De communicatie van en naar trainers is helder. Indien de trainers verlangen dat we ons af- of aanmelden voor een training, dan houden we ons hieraan.
 14. We willen op een verantwoorde en gezonde manier bezig zijn met de sport. Bij deze gezonde levensstijl past het (overmatig) gebruik van alcohol en drugs niet.
 15. We streven naar een schone sport. Dit houdt in dat we onze kwaliteiten en capaciteiten ontwikkelen door middel van training en een passende levensstijl. Doping is absoluut onaanvaardbaar en draagt niet bij aan een plezierige en gezonde beoefening van de sport.

Betrokkenen

Naast deze algemene bepalingen vinden we het belangrijk dat elke groep die betrokken is bij de sport, elk op zijn/haar manier kan genieten van de sport en zich hierin kwijt kan. Om dit te waarborgen, staan onderstaand per doelgroep een aantal aandachtspunten.

Sporters:

 • Zet jezelf altijd volledig in
 • Doe mee voor je eigen plezier en voldoening
 • Respecteer je medesporters en andere betrokkenen bij de sport

Coaches, trainers, ploegleiders:

 • Plaats de veiligheid en het welzijn van de sporters bovenaan
 • Help iedereen (atleet, official) om hun potentieel te bereiken – respecteer het talent, ontwikkelingsniveau en doelen van elk persoon en complimenteer en moedig ze aan met positieve en opbouwende feedback.
 • Enig fysiek contact met een sporter moet passend zijn bij het moment en moet bijdragen aan de ontwikkeling en het welzijn van de sporter. • Wees eerlijk en sta niet toe dat je goede bedoelingen in een kwaad daglicht worden gesteld.

Ouders:

 • Moedig kinderen aan om deel te nemen en plezier te hebben
 • Focus op de inzet van het kind in plaats van op het winnen of verliezen
 • Maak een kind nooit belachelijk en schreeuw of scheld niet bij het maken van fouten of verliezen.

Verenigingspartner van


Hoofdsponsor

 
 

Shirtsponsors

 
 
 
 

Brons sponsors

 
lifecycle-finance
 
 
 
 
 
 

Sponsoren

 

VOLG ONS