ctl-logo-oneline

Richtlijnen voor Social Media

Cycling Team Limburg (CTL) is zich ervan bewust dat social media een belangrijk onderdeel van ons leven is geworden. De inhoud wordt bepaald door de gebruikers zelf en iedereen kan erop reageren. Door op deze wijze iets op internet te plaatsen is dat bericht, foto of video permanent toegankelijk voor iedereen. Het is openbaar voor de wereld geworden.

CTL hecht eraan dat de leden voor wat betreft berichtgeving voorzichtig zijn en hun best doen om schade aan de goede naam van de vereniging en/of anderen te voorkomen. Het gaat dan niet alleen over informatie van en over CTL zelf, maar ook over de wijze waarop de leden zich uitlaten over de vereniging of bepaalde -wedstrijd-situaties.

Uitgangspunten sociale media

  1. Van de leden wordt verwacht dat zij ervoor waken dat de berichten/foto’s/video’s die zij online delen op geen enkele wijze de vereniging kunnen schaden en/of in een negatief daglicht kunnen stellen.
  2. De leden zijn persoonlijk verantwoordelijk voor de berichten die ze op sociale media plaatsen. Zij zijn zich ervan bewust dat wat zij publiceren voor lange tijd op internet aanwezig blijft en dat deze uitlatingen aan hen persoonlijk worden toegekend.
  3. Van de leden wordt verwacht dat zij voorzichtig zijn bij het publiceren over, of in discussie gaan met anderen. Verkeerd opgevatte of slecht onderbouwde stukken, kunnen direct nadelige gevolgen hebben voor de persoon zelf of voor de verenging.
  4. Bestuursleden en andere leidinggevenden, die namens de vereniging het beleid uitdragen, hebben een bijzondere verantwoordelijkheid bij het gebruik maken van sociale media. Voor deze mensen geldt dat iemand altijd wordt gezien als vertegenwoordiger van CTL, ook als hij of zij een privémening verkondigt.
  5. Wanneer het bestuur er kennis van neemt dat een lid handelt in strijd met bovenstaande uitgangspunten, zal het bestuur met het betreffende lid in gesprek gaan om mogelijk vervelende gevolgen tot een minimum te beperken.

VOLG ONS